ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Към чл.5, ал.1

ОБЯВЛЕНИЕ

ОП ”Спорт, отдих и туризъм” Хасково приема заявления за почивка

в ПС “Смокини” към община Хасково, както следва:

           

Смяна           настаняване:  напущане:         Смяна:         настаняване:   напущане:       

Първа              07.06.21г.     14.06.21г.            Осма               02.08.21г.         09.08.21г. 

Втора              15.06.21г.     22.06.21г             Девета            10.08.21г.         17.08.21г.

Трета               23.06.21г.     30.06.21г.            Десета            18.08.21г.         25.08.21г.        

Четвърта         01.07.21г.     08.07.21г.            Единадесета  26.08.21г.          02.09.21г

Пета                09.07.21г.     16.07.21г.            Дванадесета   03.09.21г.         10.09.21г.

Шеста             17.07.21г.     24.07.21г.            Тринадесета   11.09.21г.         16.09.21г.-50%

Седма               25.07.21г.      01.08.21г.         Четиринадесета  17.09.21г.    22.09.21г. -50%

                                                    

Цени за помещение на ден /редовни карти за служители на общинска администрация, общински съветници, служители в общинските предприятия и звена на бюджетна издръжка към Община Хасково.                           

Романтика                       39. 24 лв.                                 

Къща/сгл.констр./          45.78 лв.                                                                             

Къща/масивна./            47.96 лв.                               .

Къща 40 ,41                     47.96 лв.                                         

Цени за помещение на ден/свободни карти за външни граждани                 

Романтика                         50.14 лв.                                       

Къща/сгл.констр./            63.22 лв.                                                                    

Къща/масивна/                65.40 лв.                                                                          

Къща 40,41                        65.40 лв.    

У С Л О В И Я

Съгласно Указанията за ползване на почивните бази на ОП „Спорт, отдих и туризъм“

 1. За изхранване на ден:

– Всички възрастни заплащат цена в размер на- 19,62 лв.,

– деца от 4 до 16 годишна възраст в размер  на – 9,81 лв.,

– за деца до 3 години/ включително/ храната не е задължителна.

 1. Желаещите да ползват базите подават ЗАЯВЛЕНИЕ по електронен път от 1 май до 31 май /включително/, през сайта на ОП” Спорт, отдих и туризъм” – www.visithaskovo.com
 2. Почиващите тринадесета и четиринадесета смяна заплащат 50% от цената за нощувки.
 3. Стойността на картата за почивка се заплаща предварително, чрез превод по банкова сметка на ОП „Спорт, отдих и туризъм” и само при изключителни случаи, в брой, в касата на предприятието. Срокът за предварително заплащане стойността на картата за почивка е до 15 работни дни преди началото на всяка смяна.
 4. Всички почиващи в ПС “СМОКИНИ” заплащат туристически данък в размер на 0,55 лв. вкл. ДДС – 9% / на ден на  човек, в деня на настаняване.
 5. Всички почиващи в с МПС заплащат такса паркинг в размер на 2,00лв. на ден в деня на настаняване.
 6. В почивната база не се допускат домашни животни/кучета, котки и др./. В случай на нарушение управителя на съответната станция има право да откаже настаняване.
 7. След приключване на всяка смяна почиващите са длъжни да си изхвърлят отпадъците и да предадат помещението на персонала във приемлив вид.
 8. Настаняването започва в първия ден на смяната след 11,00 часа, а освобождаването в деня на напущане е до 11,00 часа.
 9. Всички липсващи и похабени вещи от обзавеждането се възстановяват от почиващите преди напускане на базата.
 10. Порталите на ПС „Смокини“ се заключват от 24,00ч до 6,00ч.
 11. Управителя на ПС не отговарят за кражби на лични вещи.
 12. След приключване на смяната ключовете се връщат на домакина на ПС „ Смокини”.

14. Всички цени са с включен ДДС.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОП”Спорт, отдих и туризъм” Хасково приема заявления за почивка

в ПС “Петрово Бърдо” към община Хасково, както следва:

 

          ПС “Петрово Бърдо”

Смяна:           настаняване:   напускане:          

Първа              21.06.21г.          28.06.21г.

Втора              29.06.21г.          06.07.21г.

Трета               07.07.21г.          14.07.21г.

Четвърта        15.07.21г.          22.07.21г.

Пета                23.07.21г.         30.07.21г.

Шеста             31.07.21г.          07.08.21г.

Седма            08.08.21г.          15.08.21г.

Осма              16.08.21г.           23.08.21г.

Девета           24.08.21г.          31.08.21г.

Цени за помещение на ден /редовни карти/ за служители на общинска администрация, общински съветници, служители в общинските предприятия, в звена на бюджетна издръжка към Община Хасково.                                      

Романтика                      36. 00 лв.

Къща                               51.00 лв.

Зала с камина               48.00 лв.

Цени за помещение на ден/свободни карти/ за външни лица                                

Романтика                     45.00 лв.

Къща                              60.00 лв.

Зала с камина              60.00 лв.

Цените са с включен ДДС.

У С Л О В И Я

Съгласно Указанията за ползване на почивните бази на ОП „Спорт, отдих и туризъм“

 

 1. Желаещите да ползват базите подават ЗАЯВЛЕНИЕ по електронен път от 1 май до 31 май /включително/, през сайта на ОП” Спорт, отдих и туризъм” – www.visithaskovo.com
 2. Стойността на картата за почивка се заплаща предварително, чрез превод по банкова сметка на ОП „Спорт, отдих и туризъм” и само при изключителни случаи, в брой, в касата на предприятието. Срокът за предварително заплащане стойността на картата за почивка е до 15 работни дни преди началото на всяка смяна.
 3. В почивната база не се допускат домашни животни/кучета, котки и др./. В случай на нарушение управителя на съответната станция има право да откаже настаняване.
 4. След приключване на всяка смяна почиващите са длъжни да си изхвърлят отпадъците и да предадат помещението на персонала във приемлив вид.
 5. Настаняването започва в първия ден на смяната след 11,00 часа, а освобождаването в деня на напущане е до 11,00 часа.
 6. Всички липсващи и похабени вещи от обзавеждането се възстановяват от почиващите преди напускане на базата.
 7. Управителя на ПС не отговаря за кражби на лични вещи.
 8. Почиващите след приключване на смяната са длъжни да уведомят домакина на ПС „Петрово бърдо”.

 Кмет на община Хасково :………П..………..
/С. Дечев /