ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Към чл.5, ал.1

ОБЯВЛЕНИЕ

ОП ”Спорт, отдих и туризъм” Хасково приема заявления за почивка

в ПС “Смокини” към община Хасково, както следва:

 

СмянаНастаняване:Напущане:
Първа13.06.22г.20.06.22г.-50%
Втора21.06.22г.28.06.22г. 
Трета29.06.22г.06.07.22г. 
Четвърта07.07.22г.14.07.22г.
Пета15.07.22г.22.07.22г.
Шеста23.07.22г.30.07.22г.
Седма31.07.22г.07.08.22г.
Осма08.08.22г.15.08.22г. 
Девета16.08.22г.23.08.22г.
Десета24.08.22г.31.08.22г.
Единадесета01.09.22г.08.09.22г.
Дванадесета09.09.22г.14.09.22г.-50%
Тринадесета15.09.22г.20.09.22г.-50%

                                                    

Цени за помещение на ден /редовни карти за служители на общинска администрация, общински съветници, служители в общинските предприятия и звена на бюджетна издръжка към Община Хасково- с включен ДДС.                                                             

Романтика                        58,86 лв.                                  

Къща/сгл.констр./           65.40 лв.                                                                             

Къща/масивна./              67.58 лв.                               .

Къща 40 ,41                      67.58 лв.                                         

Цени за помещение на ден/свободни карти за външни граждани с включен ДДС.                    

Романтика                        71.94 лв.                                       

Къща/сгл. констр./          80,66 лв.                                                                    

Къща/масивна/               82,84 лв.                                                                          

Къща 40,41                        82,84 лв.    


У С Л О В И Я

Съгласно Указанията за ползване на почивните бази на ОП „Спорт, отдих и туризъм“

 1. За изхранване на денс включен ДДС:

– Всички възрастни заплащат цена в размер на – 27,25 лв.

– деца от 4 до 16 годишна възраст в размер  на – 14,17 лв.

– за деца до 3 години/ включително/ храната не е задължителна.

 1. Туристически данък в размер на 0,55 лв. вкл.  ДДС – 9% / на ден на  човек, в деня на настаняване.
 2. Желаещите да ползват базите подават ЗАЯВЛЕНИЕ по електронен път от първия работен ден на м. май до 31 май /включително/, през сайта на ОП” Спорт, отдих и туризъм” – www.visithaskovo.com
 3. Почиващите в I-ва , XII-та и XIII-та смяна заплащат 50% от цената за нощувки.
 4. Стойността на картата за почивка се заплаща предварително, чрез превод по банкова сметка на ОП „Спорт, отдих и туризъм” и само при изключителни случаи, в брой, в касата на предприятието. Срокът за заплащане стойността на картата за почивка е до 15 работни дни преди началото на всяка смяна.
 5. Всички почиващи с МПС заплащат такса паркинг в размер на 2,00лв. на ден в деня на настаняване.
 6. В почивната база не се допускат домашни животни/кучета, котки и др./. В случай на нарушение началник отдел „Отдих” има право да откаже настаняване.
 7. След приключване на всяка смяна почиващите са длъжни да си изхвърлят отпадъците и да предадат помещението на персонала във приемлив вид.
 8. Настаняването започва в първия ден на смяната след 11,00 часа, а освобождаването в деня на напущане е до 11,00 часа.
 9. Всички липсващи и похабени вещи от обзавеждането се възстановяват от почиващите преди напускане на базата.
 10. Порталите на ПС „Смокини“ се заключват от 24,00ч. до 6,00ч.
 11. Персонала на ПС не отговаря за кражби на лични вещи.
 12. 13. След приключване на смяната ключовете се връщат на домакина на ПС „ Смокини”.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОП”Спорт, отдих и туризъм” Хасково приема заявления за почивка

в ПС “Петрово Бърдо” към община Хасково, както следва:

 

СмянаНастаняване:Напущане:
Първа01.07.22г.08.07.22г.            
Втора09.07.22г.16.07.22г.             
Трета17.07.22г.24.07.22г.             
Четвърта25.07.22г.01.08.22г.             
Пета02.08.22г.09.08.22г.            
Шеста10.08.22г.17.08.22г.                            
Седма18.08.22г.25.08.22г.
Осма  26.08.22г.02.09.22г.

 

Цени за помещение на ден /редовни карти/ за служители на общинска администрация, общински съветници, служители в общинските предприятия, в звена на бюджетна издръжка към Община Хасково.                                      

Романтика                       42. 00 лв.                                 

Къща                                60.00 лв.                                                                      

Зала с камина                 102.00 лв.          

                                              

Цени за помещение на ден/свободни карти/ за външни лица                                

Романтика                       54.00 лв.                                  

Къща                                78.00 лв.                                                                           

Зала с камина                 102.00 лв.

 

Цените са с включен ДДС.

 

У С Л О В И Я

Съгласно Указанията за ползване на почивните бази на ОП „Спорт, отдих и туризъм“

 

 1. Желаещите да ползват базите подават ЗАЯВЛЕНИЕ по електронен път от първия работен ден на м. май до 31 май /включително/, през сайта на ОП” Спорт, отдих и туризъм” – www.visithaskovo.com
 2. Стойността на картата за почивка се заплаща предварително, чрез превод по банкова сметка на ОП „Спорт, отдих и туризъм” и само при изключителни случаи, в брой, в касата на предприятието. Срокът за предварително заплащане стойността на картата за почивка е до 15 работни дни преди началото на всяка смяна.
 3. В почивната база не се допускат домашни животни/кучета, котки и др./. В случай на нарушение управителя на съответната станция има право да откаже настаняване.
 4. След приключване на всяка смяна почиващите са длъжни да си изхвърлят отпадъците и да предадат помещението на персонала във приемлив вид.
 5. Настаняването започва в първия ден на смяната след 11,00 часа, а освобождаването в деня на напущане е до 11,00 часа.
 6. Всички липсващи и похабени вещи от обзавеждането се възстановяват от почиващите преди напускане на базата.
 7. Управителя на ПС не отговаря за кражби на лични вещи.
 8. 8. Почиващите след приключване на смяната са длъжни да уведомят домакина на ПС „Петрово бърдо”.

 Кмет на община Хасково :………П..………..
/С. Дечев /