Изберете почивната база за която искате да подадете Заявление

почивна база

Смокини

почивна база

Петрово Бърдо

Подаването на заявления е преустановено!

Желаещите да ползват базите подават ЗАЯВЛЕНИЕ по електронен път от 1 май до 31 май.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧИВНИТЕ БАЗИ

Капацитет на видовете помещения

Сезони за почивка и експлоатационни периоди на базите

ОБЯВЛЕНИЯ и УСЛОВИЯ