ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

                         Към чл.4, ал.1

 

Сезони за почивка и експлоатационни периоди на базите, стопанисвани управлявани от

ОП” Спорт, отдих и туризъм” – Хасково

 

 

І. Експлоатационни периоди:

  1. За летен отдих:

1.1 ПС”Смокини”

1.1.1 Активен сезон – от месец юни до месец септември

1.1.2 Неактивен сезон – от месец октомври до месец май

2.1 ПС ”Петрово бърдо”

2.1.1 Активен сезон – от месец юни до месец септември /с карти за настаняване/

2.1.2 Активен сезон – от месец септември до месец юни / свободно настаняване/